LOADING

Type to search

Nieruchomość w spadku – czyli sprawy spadkowe, dziedziczenie i podatki

Nieruchomość w spadku – czyli sprawy spadkowe, dziedziczenie i podatki

Share

W skład spadku mogą wchodzić nieruchomości. Stan prawny nieruchomości wchodzącej w skład masy spadkowej zawsze wymaga uregulowania. Jednakże uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie oznacza zamknięcia sprawy. Trzeba pamiętać o wpisaniu zmian do ksiąg wieczystych, odprowadzeniu podatków od spadków i darowizn. Jak postępować z odziedziczonymi nieruchomościami dowiecie się z tego artykułu.

Nieruchomość w spadku – sprawy spadkowe

Po śmierci osoby bliskiej, szczególnie starszej, bardzo często pojawiają się problemy z pozostawionym majątkiem, a w szczególności, gdy dotyczy on nieruchomości, takich jak dom, czy działka. Często grunty nie stanowią własności jednej osoby, więc po uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia przechodzą na członków dalszej rodziny. W takim przypadku, jako spadkodawcy, możemy stać się właścicielami na przykład 1/40 całej nieruchomości. Z tego względu stan prawny odziedziczonej nieruchomości, wymaga uregulowania. Konieczny może okazać się tzw. dział spadku, czyli określony rodzaj podziału odziedziczonej nieruchomości. Bierność spadkobiercy może doprowadzić do sytuacji, w której będą ograniczone jego uprawnienia do rozporządzania nieruchomością. Jak więc postępować, aby prawidłowo uregulować sprawy spadkowe https://legalfkancelaria.pl/oferta/sprawy-spadkowe po osobie zmarłej?

Sprawy spadkowe – kolejność dziedziczenia

Jeśli osoba zmarła miała współmałżonka oraz dzieci, a nie pozostawiła testamentu, który mógł wprowadzić inny porządek dziedziczenia, w pierwszej kolejności dziedziczą z ustawy małżonek oraz dzieci. Dziedziczą oni w częściach równych, przy czym małżonek nie może otrzymać mniej niż ¼ całości spadku. Warto jednak pamiętać, że gdy małżonków łączyła wspólność majątkowa małżeńska (tzn. małżonkowie nie zawierali umów małżeńskich majątkowych, nie byli rozwiedzeni lub nie mieli orzeczonej separacji), wtedy, po śmierci jednego z małżonków, majątek wspólny małżonków rozpada się na pół, zaś do dziedziczenia wchodzi połowa majątku małżonków – druga połowa pozostaje wyłączną własnością małżonka żyjącego. W przypadku braku dzieci, do spadku powoływani są małżonek i rodzice, a w sytuacji kiedy jeden z rodziców zmarł przed spadkodawcą, wtedy także rodzeństwo zmarłego.

Obowiązki nowego właściciela nieruchomości – sprawy spadkowe

Po uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość, do ksiąg wieczystych należy złożyć odpowiedni wniosek. Należy również pamiętać o uregulowaniu podatku od darowizn. Prawie wszyscy członkowie tzw. pierwszej grupy podatkowej są zwolnieni od tego podatku – tzn. małżonek, dzieci, wnukowie, prawnukowie itd. rodzeństwo i rodzice. Wystarczy wtedy w terminie sześciu miesięcy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym wypełniony i podpisany odpowiedni druk. To powoduje, że kwestia podatku od spadków, zostaje załatwiona. Brak dopełnienia tego obowiązku, zrodzi konieczność zapłaty podatku.

Jeżeli chcesz prawidłowo uregulować sprawy spadkowe, najlepiej zgłoś się do prawnika w Rzeszowie, który w profesjonalny sposób pomoże w uporządkowaniu wszelkich spraw związanych z odziedziczonymi nieruchomościami.

Tags: