LOADING

Type to search

Jak uzyskać licencje transportowa?

Jak uzyskać licencje transportowa?

Share

Każdy przedsiębiorca, który zamierza prowadzić legalną działalność w branży transportowej, musi zdobyć specjalne zaświadczenia. Nie wystarczy samo założenie firmy. Jednym z najważniejszych dokumentów od uzyskania jest licencja transportowa. Co to za pozwolenie i jak ją uzyskać?

 

Dla kogo licencja transportowa?

 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, licencję transportową musi posiadać każdy przedsiębiorca, który zarobkowo transportuje osoby lub towary. Całkowicie bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, czy transport ten odbywa się pojazdem osobowym, ciężarowym czy też dostawczym. Każda działalność polegająca na transporcie osób lub towarów będąca działalnością odpłatną, wymaga wspomnianej licencji.

 

Czy dla przedsiębiorców są jakiekolwiek wyjątki. Oczywiście, jeśli przedsiębiorcy transportują rzeczy lub osoby, ale nie jest to usługa odpłatna. Jak to wygląda w praktyce? Przykładem jest firma budowlana, której właściciel transportuje pracowników lub maszyny na miejsce budowy. Ale zwolnienie z obowiązku posiadania licencji wymaga, aby pojazd służący do takiego transportu posiadał dopuszczalną masę całkowitą poniżej 3,5 tony i nie miał więcej, niż 9 miejsc siedzących. Dodatkowo, ustawodawca zwolnił z obowiązku posiadania licencji transportowej ratowników medycznych i transportu sanitarnego.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem o licencję transportową

 

Lista podmiotów, które mogą się taką licencję ubiegać, jest bardzo długa i obejmuje wszystkich przedsiębiorców, którzy zajmują się transportem osób lub towarów. Ale licencja transportowa, którą starostwo powiatowe wydaje na okres od 2 do 50 lat, nie jest przyznawana “z urzędu”. Trzeba wcześniej spełnić szereg wymogów.

 

Jednym z nich jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych, które potwierdza się egzaminem. Przynajmniej jedna osoba spośród grona zarządzających firmą musi taki certyfikat posiadać. Ponadto, wymagane jest zaświadczenie o zdolności finansowej firmy lub spółki, a także dobra reputacja osób prowadzących taką działalność. Dodatkowo, przedsiębiorca musi przedstawić prawa do korzystania z pojazdów, które mają być użytkowane w ramach prowadzonej działalności wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów technicznych, jakie muszą spełniać.  Szczegóły dotyczące wymogów można znaleźć w ustawie o transporcie drogowym lub rozporządzeniach UE numer 1071 i 1073.

 

Zdolność finansowa firmy, a licencja transportowa

 

Szczególne wymogi dotycząca zabezpieczenia finansowego firmy. Wraz z wnioskiem o wydanie licencji, należy przedstawić zaświadczenie o zabezpieczeniu firmy na kwotę 9 tys. euro w przypadku pierwszego pojazdu, a także 5 tys. euro na każdy kolejny. Chodzi oczywiście o pojazdy wykorzystywane do prowadzenia działalności. Jeśli firma zamierza pośredniczyć w transporcie rzeczy, wówczas wymagane jest zabezpieczenie w wysokości aż 50 tys. euro.

 

Urzędy honorują nie tylko zabezpieczenie w postaci wyciągu bankowego. Może to być również stosowna polisa ubezpieczeniowa. Czemu to służy? Ustawodawca chciał, aby w ten sposób przedsiębiorca był w stanie w każdym momencie wypłacić określone kwoty w przypadku np. spowodowania strat.

 

Z kolei wspomniana wyżej reputacja nie opiera się na subiektywnej ocenie urzędnika, lecz przeszłości osób zajmujących się działalnością. Jeśli przedsiębiorca został wcześniej skazany prawomocnie za przestępstwa karne, skarbowe, lub orzeczono wobec nich zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, wówczas taka licencja nie zostanie przyznana.

 

Jak skutecznie zdobyć licencję transportową?

 

Przedstawione wymagania stanowią tylko niewielką część wszystkich formalności, jakie trzeba wykonać, aby zdobyć licencję transportową. Jest to o tyle istotne, że bez tego dokumentu nie można legalnie prowadzić działalności opierającej się na transporcie osób lub mienia. Dlatego warto zaufać fachowcom, którzy zajmują się tym zawodowo. Jedną z takich firm jest BOS Licencje Transportowe. Firma, która od wielu lat działa w tym obszarze i pomogła już setkom przedsiębiorców z całej Polski. Jeśli potrzebujesz licencji transportowej, wejdź na stronę https://www.licencjetransportowe.com/kontakt.html i przekaż im swoją sprawę.

Tags: